PÄRNU VANALINNA PÕHIKOOLI HUVIRINGID 2021/22

Oma soovist osaleda huviringi tegevuses annab 1.-4. klassi õpilane teada klassiõpetajale, kes vahendab infot ringijuhendajaga. 5.-9. klassi õpilane annab oma osalemissoovist teada ringijuhile ise.

Huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö puhul covid lähikontaktne õpilane ei võta osa 10 päeva jooksul muudest tegevustest, kui koolisisesed muud tegevused on laiemad kui oma klassikomplekt (kehtib ka väljaspool kooli).

 

Huviringi nimi
Tundide arv nädalas
Kooliaste/klassid
Juhendaja/õpetaja
Toimumisaeg
Majandusõpe
1
4.a kl
Piret Karu
R 3.tund
Majandusõpe 1 4.b kl Piret Karu T 4.tund
Majandusõpe 1 1.b kl Ülle Pääslane N 3.tund
Majandusõpe 1 1.a kl Sirje Semenov N 3.tund
Rahvatants 1 II kooliaste Ülle Pääslane T 7.tund
Rahvatants 1 I kooliaste Ülle Pääslane T 6.tund
Minimudi 1 I klass Anne Uusna N 5.tund
4.b ansambel 1 4. kl Anne Uusna R 7.tund
Solistiõpe 1 I – III kooliaste Anne Uusna K 7.tund
Näitering 1 I kooliaste Tiiu Maide E 6.tund
Näitering 1 3.-4. kl Tiiu Maide E 7.tund
Kooli ajaleht 1 6.-9.kl Eda Käsper R 7.tund
Võrkpall 1 II ja III kooliaste Piret Aas T 8.tund
Spordiring 1 II ja III kooliaste Kaspar Kõiva T 6.tund
Robootika 1 I kooliaste Väino Tuisk K 6.tund
Robootika 1 II kooliaste Väino Tuisk K 7.tund
Programmeerimine 1 1.a kl Anne Kaare E 4.tund
Programmeerimine 1 1.b kl Anne Kaare K 4.tund
Raadioring 1 II ja III kooliaste Hanna-Liisa Ott E 8.tund
Pilliring 1 5.-6.kl Piia Kajando K 8.tund
Bänd 1 5.-6.kl Piia Kajando E 8.tund
Mudilaskoor 2 1-4.kl Katri Järg K ja N 6.tund
Lastekoor 2 5-9.kl Karti Järg K ja N 7.tund