Õpilaspilet

Õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat. Duplikaadi saab tasuta vanema taotluse alusel (logida ARNO keskkonda > valida “Minu lapsed” > “Teatis” > teatise sisuks kirjutada õpilaspileti duplikaadi tellimine).


Avaldused


Pärnu Vanalinna Põhikooli avalikud õppe- ja kasvatustööd reguleerivad dokumendid


Üldtööplaan


Protokollid


Hoolekogu

Hoolekogu protokollid