Õpilaspilet

Õpilaspileti duplikaadi saamiseks tuleb logida ARNOsse, valida minu lapsed ning saata teatis õpilaspileti kaotamise kohta.
Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile sekretar@vanalinn.parnu.ee.


Sisenemine ARNOsse


Pärnu Vanalinna Põhikooli avalikud õppe- ja kasvatustööd reguleerivad dokumendid


Üldtööplaan


Protokollid


Hoolekogu