Õpilaspilet

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat (logida ARNO keskkonda > valida “Minu lapsed” > “Teatis” > teatise sisuks kirjutada õpilaspileti duplikaadi tellimine).

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti duplikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, saates maksekinnituse sekretar@vanalinn.parnu.ee.


Avaldused


Pärnu Vanalinna Põhikooli avalikud õppe- ja kasvatustööd reguleerivad dokumendid


Üldtööplaan


Protokollid


Hoolekogu