KOOLIVÄLISED NÕUSTAJAD TELEFON KONTAKT
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58860710 parnumaa@rajaleidja.ee
 

JÄRELVALVE

 

https://parnu.ee/linnakodanikule/haridus

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Varje Tipp 44 48 214 varje.tipp@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 44 48 252 ene.taht@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse noorsoonõunik Reine Tapp 44 48 255 reine.tapp@parnu.ee
Haridus- ja Teadusministeerium  Munga 18, Tartu 50088 735 0222

hm@hm.ee