Jälgi meie tegevusi Facebookis

Koolivälised nõustajad ja järelvalve

KOOLIVÄLISED NÕUSTAJAD TELEFON KONTAKT
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58860710 parnumaa@rajaleidja.ee
 

JÄRELVALVE

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Marko Šorin 44 48 214 marko.sorin@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Täht 44 48 252 ene.taht@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse noorsoonõunik Reine Tapp 44 48 255 reine.tapp@parnu.ee
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) ekspert Pärje Ülavere. 5346 4448

Parje.Ylavere@hm.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Agnes Pihlak (valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus). 511 0129

Agnes.Pihlak@hm.ee

Välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid 735 0109 Hille.Voolaid@hm.ee
Välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo 735 0206 Kristin.Hollo@hm.ee