KOOLIVÄLISED NÕUSTAJAD TELEFON KONTAKT
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Rajaleidja keskus 7350 700 www.rajaleidja.ee
 

JÄRELVALVE

 

 

 

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Ene Täht 44 48 214 ene.taht@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Jana Ruubel 5435 0873 jana.ruubel@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse kaasava hariduse peaspetsialist Aive Aru 444 8253

aive.aru@parnu.ee

Haridus- ja Teadusministeerium  Munga 18, Tartu 50088

Inna Mikli

peaekspert (Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Raplamaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid)

7350579; 56256945

inna.mikli@hm.ee