KOOLIVÄLISED NÕUSTAJAD TELEFON KONTAKT
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Rajaleidja keskus 7350 700 www.rajaleidja.ee
 

JÄRELVALVE

 

https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/kontaktid

 

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Varje Tipp 44 48 214 varje.tipp@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla 44 48 252 ene.koitla@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse kaasava hariduse peaspetsialist Terje Jürivete 444 8253

terje.jurivete@parnu.ee

Haridus- ja Teadusministeerium  Munga 18, Tartu 50088 735 0222

hm@hm.ee