Aineõpetajate konsultatsioonide ajad leiate tunniplaanist https://parnuvanalinnpk.edupage.org/timetable/

Valige ÕPETAJAD ja seejärel see õpetaja, kelle konsultatsiooni aega soovite näha.