Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilasesinduse FB 

Õpilasesindust juhib juhatus. 

 • Pärnu Vanalinna Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on moodustatud demokraatlike valimiste teel ja sinna kuuluvad ainult selle kooli õpilased.
 • Esinduse valimised toimuvad igal õppeaastal.
 • ÕE on grupp tegusaid noori kooli igast klassist.
 • Eesotsas on juhatus, kuhu kuuluvad president ja kaks asetäitjat, kes valitakse ÕE liikmete poolt.
 • ÕE ülesandeks on esindada õpilaste huve, lahendada õpilastega seotud probleeme, õpilaste huvide esindamine kooli juhtkonnas ning väljaspool kooli toimivates organisatsioonides.
 • ÕE valmistab ette, organiseerib ja viib läbi kooli traditsioonilisi üritusi.
 • ÕE president esindab kooli õpilaskonda direktsioonis, esindab kooli õpilasi aktustel ja vastuvõttudel.
 • ÕE korraldab kooli õpilastegevust nii kooli siseselt, kui ka väljaspool kooli.
 • ÕE kaudu tehakse õpilaste ettepanekuid direktsioonile.
 • Koosolekud toimuvad üks kord nädalas, vajadusel kutsub muul ajal koosoleku kokku ÕE president või noorsootöö juht.
 • Koos võetakse vastu põhilised otsused, mille president hiljem kinnitab

Õpilasesindus 2019/20 õa

 

Juhatus:

Lene Sepandi – president

Kädi Kull – esindaja Pärnu Noortekogus

Karoliina Liitmaa

Sekretär: Karola Alberg

Liikmed:

Otto Seppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kennert Viirmaa
Alexandra Lisete Kiir
Emili Vaisma
Marta Kirsipuu
Elisabeth Suuk
Elisabet Laiv
Emilia Kapp
Melissa Post
Karola Alberg
Loore Lumisalu
Luisa Vaiganova
Anett Leesment
Emma Lotta Meeksa
Beatrice Barbo
Marie Alas
Artur Tolli
Karina Dreimann
Stella Laineste
Martin Jürissoo
Angela Jürgens
Hedi Voor-Voort
Elenora Lillemets
Faustus Bolitšenko

Õpilasesindus 2018/19 õa

Juhatus:

 1. Katariina Šalda 9.a – president, esindaja kooli hoolekogus
 2. Randelyn Vaher 9.a – sekretär
 3. Matthias Tuulik 9.a
 4. Kreete Keersalu 9.b
 5. Kristiina Denisova 9.b

Liikmed:

 1. Lene Sepandi 8.b – esindaja Pärnu Noortekogus
 2. Liisi Lembit 8.b
 3. Kädi Kull 8.a esindaja – esindaja Pärnu Noortekogus
 4. Karoliina Liitmaa 8.a
 5. Liidia Vessmann 8.a – fotograaf
 6. Stella Laineste 7.b
 7. Beatrice Barbo 7.b
 8. Marie Alas 7.b
 9. Karina Dreimann 7.b
 10. Emma Lotta Meeksa 7.a
 11. Anett Leesment 7.a
 12. Kristelle Rodendau 6.b
 13. Karola Alberg 6.b
 14. Loore Lumisalu 6.b
 15. Melissa Post 6.b
 16. Angela Jürgens 6.a
 17. Elenora Lillemets 6.a
 18. Hedi Voor-Voort 6.a
 19. Killu Lembit 5.b
 20. Hendrik Alberg 5.b
 21. Liisbet Talisoo 5.b
 22. Keitlin Pilter 5.b
 23. Elisabet Laiv 5.a
 24. Marta Kirsipuu 5.a
 25. Emilia Kapp 5.a

Õpilasesindus 2017/18 õa

Juhatus:Kristina Allika, Bruno Lange, Brigitta Paabo, Elisabeth Käbin, Emilie Haljas, Anete Tolli, Siina-Stiina Piile, Sandra Kütt, Magnus Saar

Õpilasesindus 2016/17 õa

Juhatus: Liisi Tuulik – ÕE president ja esindaja hoolekogus; Janeka Palu – juhatuse liige, sekretär, Kristina Allika – juhatuse liige

Õpilasesindus 2015/16 õa
Juhatus:Maarja Täht – ÕE president ja esindaja hoolekogus, Eliise Haljas – juhatuse liige, sekretär, Carol Annuk – juhatuse liige
Kristiina Taggel – juhatuse liige