ÕPETAJA ÕPPEAINE E-POST KLASSIJUHATAJAD
VALDKONNAJUHID
Aas, Piret kehalise kasvatuse õpetaja piret.aas@vanalinn.parnu.ee
Aasa, Merike vene keele õpetaja merike.aasa@vanalinn.parnu.ee
Anari, Ott ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ott.anari@vanalinn.parnu.ee 8.b klass
Ago, Heili matemaatikaõpetaja
Aur, Tiia abiõpetaja tiia.aur@vanalinn.parnu.ee
Danziger, Marju õpetaja, õpikeskuse koordinaator marju.danziger@vanalinn.parnu.ee 8.v klass
Ehapalu, Merike keemia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja merike.ehapalu@vanalinn.parnu.ee
Hallop, Mare eesti keele ja kirjanduse õpetaja mare.hallop@vanalinn.parnu.ee 6.a klass
Hirvela, Eve eesti keele ja kirjanduse õpetaja eve.hirvela@vanalinn.parnu.ee
keel ja kirjandus ning sotsiaalained
Holter, Piret õpetaja piret.holter@vanalinn.parnu.ee 6.v klass
Jaanimägi, Ele geograafia, bioloogia ja füüsika õpetaja ele.jaanimagi@vanalinn.parnu.ee
loodusained ja matemaatika
Johanson, Kristi huvijuht kristi.johanson@vanalinn.parnu.ee 6. b klass
Kaare, Anne klassiõpetaja anne.kaare@vanalinn.parnu.ee 3.a klass
Kaarus, Ülle abiõpetaja ylle.kaarus@vanalinn.parnu.ee
Kaas, Tage inglise keele õpetaja tage.kaas@vanalinn.parnu.ee 7.a klass
Kajando, Piia muusikaõpetaja piia.kajando@vanalinn.parnu.ee
Karu, Piret klassiõpetaja, majandusõpetuse õpetaja piret.karu@vanalinn.parnu.ee 2.a klass
Kester, Liliana klassiõpetaja, loodusõpetuse ja tantsulise kehalise kasvatuse õpetaja liliana.kester@vanalinn.parnu.ee 4.b klass klassiõpetajad
Koitjärv, Tuuli klassiõpetaja tuuli.koitjarv@vanalinn.parnu.ee 4.a klass
Kotkas, Ene Reet õpetaja enereet.kotkas@vanalinn.parnu.ee 3.v
Kriis, Anniki klassiõpetaja anniki.kriis@vanalinn.parnu.ee 4.v klass
Kurg, Airi inglise keele õpetaja airi.kurg@vanalinn.parnu.ee
Käsper, Eda pikapäevarühma õpetaja eda.kasper@vanalinn.parnu.ee
Kõiva, Kaspar kehalise kasvatuse õpetaja kaspar.koiva@vanalinn.parnu.ee
Laos, Peeter tehnoloogiaõpetuse õpetaja peeter.laos@vanalinn.parnu.ee
Liiv, Heli käsitöö ja kodunduse ning kunstiõpetuse õpetaja heli.liiv@vanalinn.parnu.ee
Maide, Tiiu klassiõpetaja tiiu.maide@vanalinn.parnu.ee 2.b klass
Martšenkov, Hede õpetaja hede.martshenkov@vanalinn.parnu.ee
Naissoo, Tiiu õpetaja tiiu.naissoo@vanalinn.parnu.ee 9.v klass
Ott, Hanna-Liisa õpetaja hannaliisa.ott@vanalinn.parnu.ee 7.t klass
Pikk, Helena klassiõpetaja helena.pikk@vanalinn.parnu.ee 5.v
Prii, Klaarika matemaatikaõpetaja klaarika.prii@vanalinn.parnu.ee
Preimann, Piret klassiõpetaja piret.preimann@vanalinn.parnu.ee3 3.b klass
Põder, Helvi õpetaja, abiõpetaja helvi.poder@vanalinn.parnu.ee
Pärtel, Signe sotsiaalnõustaja signe.partel@vanalinn.parnu.ee 5.b
Pääslane, Ülle klassiõpetaja, loodusõpetuse õpetaja ylle.paaslane@vanalinn.parnu.ee 1.b klass
Raspel, Kersti inglise keele õpetaja kersti.raspel@vanalinn.parnu.ee
Modiehi Martha Reinhold inglise keele õpetaja didi.reinhold@vanalinn.parnu.ee
Rinaldo, Kadi kunstiõpetuse õpetaja 8.a klass
kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus
Saar, Pirgit matemaatikaõpetaja pirgit.saar@vanalinn.parnu.ee
Semenov, Sirje klassiõpetaja sirje.semenov@vanalinn.parnu.ee 1.a
Sutt, Karl kehalise kasvatuse õpetaja karl.sutt@vanalinn.parnu.ee
Šalda, Malle inglise ja vene keele õpetaja malle.shalda@vanalinn.parnu.ee
Soodla, Ave inglise keele õpetaja ave.soodla@vanalinn.parnu.ee 9.a klass
Tallo, Mihkel tehnoloogiaõpetuse õpetaja mihkel.tallo@vanalinn.parnu.ee
Tahker, Pille direktor pille.tahker@vanalinn.parnu.ee
Talving, Kriste inglise keele õpetaja kriste.talving@vanalinn.parnu.ee võõrkeeled
Teemägi, Kaire õppejuht kaire.teemagi@vanalinn.parnu.ee
Tuisk, Väino informaatikaõpetaja vaino@vanalinn.parnu.ee
Tulvik, Annely klassiõpetaja annely.tulvik@vanalinn.parnu.ee 1.v
Uuemäe, Kristina õpetaja
Uusna, Anne muusikaõpetaja anne.uusna@vanalinn.parnu.ee 7.b klass
Õis, Pille eripedagoog pille.ois@vanalinn.parnu.ee
Vaan, Marje õpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja marje.vaan@vanalinn.parnu.ee 9.b klass, 2.v klass
Veskimägi, Diana informaatikaõpetaja, haridustehnoloog diana@vanalinn.parnu.ee
Voronovskaja, Galina vene keele õpetaja galina.voronovskaja@vanalinn.parnu.ee