ÕPETAJA ÕPPEAINE E-POST KLASSIJUHATAJAD
VALDKONNAJUHID
Aas, Piret kehalise kasvatuse õpetaja piret.aas@vanalinn.parnu.ee 8.c klass
Aasa, Merike vene keele õpetaja merike.aasa@vanalinn.parnu.ee 6.a klass
Anari, Ott ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ott.anari@vanalinn.parnu.ee 5.a klass
Ago, Heili matemaatikaõpetaja heili.ago@vanalinn.parnu.ee
Aur, Tiia abiõpetaja tiia.aur@vanalinn.parnu.ee 6.b klass
Danziger, Marju õpetaja, õpikeskuse koordinaator marju.danziger@vanalinn.parnu.ee
Ehapalu, Merike keemia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja merike.ehapalu@vanalinn.parnu.ee
Hallop, Mare eesti keele ja kirjanduse õpetaja mare.hallop@vanalinn.parnu.ee 8.a klass
Hirvela, Eve eesti keele ja kirjanduse õpetaja eve.hirvela@vanalinn.parnu.ee emakeel
Holter, Piret õpetaja piret.holter@vanalinn.parnu.ee 8.v klass
Jaanimägi, Ele geograafia, bioloogia ja füüsika õpetaja ele.jaanimagi@vanalinn.parnu.ee
loodusained ja matemaatika
Johanson, Kristi huvijuht kristi.johanson@vanalinn.parnu.ee 8.b klass
Järg, Katri koorijuht katri.jarg@vanalinn.parnu.ee
Kaare, Anne klassiõpetaja, programmeerimine anne.kaare@vanalinn.parnu.ee 1.a klass
Kaarus, Ülle abiõpetaja ylle.kaarus@vanalinn.parnu.ee
Kaas, Tage inglise keele õpetaja tage.kaas@vanalinn.parnu.ee
Karu, Piret klassiõpetaja piret.karu@vanalinn.parnu.ee 4.a klass
Kesküla, Tiina saksa keele õpetaja tiina.keskyla@vanalinn.parnu.ee
Kikkul, Andry tehnoloogiaõpetaja andrykikkull@gmail.com
Koitjärv, Tuuli klassiõpetaja tuuli.koitjarv@vanalinn.parnu.ee 2.a klass klassiõpetajad
Kotkas, Ene Reet õpetaja enereet.kotkas@vanalinn.parnu.ee 5.v klass+4.ü
Kriis, Anniki klassiõpetaja anniki.kriis@vanalinn.parnu.ee 2.v klass
Kurg, Airi inglise keele õpetaja airi.kurg@vanalinn.parnu.ee
Käbin Mait kehalise kasvatuse õpetaja
Käsper, Eda pikapäevarühma õpetaja eda.kasper@vanalinn.parnu.ee
Kõiva, Kaspar kehalise kasvatuse õpetaja kaspar.koiva@vanalinn.parnu.ee 8.c klass
Liiv, Heli käsitöö ja kodunduse ning kunstiõpetuse õpetaja heli.liiv@vanalinn.parnu.ee 9.a klass
Martšenkov, Hede õpetaja hede.martshenkov@vanalinn.parnu.ee
Naissoo, Tiiu õpetaja tiiu.naissoo@vanalinn.parnu.ee 6.v klass
Ott, Hanna-Liisa õpetaja hannaliisa.ott@vanalinn.parnu.ee 9.t klass
Pikk, Helena klassiõpetaja helena.pikk@vanalinn.parnu.ee 7.v klass
Prii, Klaarika matemaatikaõpetaja klaarika.prii@vanalinn.parnu.ee
Preimann, Piret klassiõpetaja piret.preimann@vanalinn.parnu.ee 1.b klass
Pärtel, Signe sotsiaalnõustaja signe.partel@vanalinn.parnu.ee 7.b klass
Pääslane, Ülle klassiõpetaja, loodusõpetuse ja tantsulise kehalise kasvatuse õpetaja ylle.paaslane@vanalinn.parnu.ee 3.b klass
Randpõld, Mari koolipsühholoog mari.randpold@vanalinn.parnu.ee 9.a klass
Raspel, Kersti inglise keele õpetaja kersti.raspel@vanalinn.parnu.ee
Reiter Kristiina klassiõpetaja kristiina.reiter@vanalinn.parnu.ee 3.a klass
Rinaldo, Kadi kunstiõpetuse õpetaja kadi.rinaldo@vanalinn.parnu.ee 7. a klass
kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus
Saar, Pirgit matemaatikaõpetaja pirgit.saar@vanalinn.parnu.ee
Semenov, Sirje abiõpetaja sirje.semenov@vanalinn.parnu.ee
Sutt, Karl kehalise kasvatuse õpetaja (vanemapuhkusel)
Šalda, Malle vene ja inglise keele õpetaja malle.shalda@vanalinn.parnu.ee
Soodla, Ave inglise keele õpetaja ave.soodla@vanalinn.parnu.ee võõrkeeled
Soosaar, Kaidi muusikaõpetaja kaidi.soosaar@vanalinn.parnu.ee
Tamm, Helen inglise keele õpetaja helen.tamm@vanalinn.parnu.ee 5.b klass
Tallo, Mihkel tehnoloogiaõpetuse õpetaja mihkel.tallo@vanalinn.parnu.ee
Tahker, Pille direktor pille.tahker@vanalinn.parnu.ee
Teemägi, Kaire õppejuht kaire.teemagi@vanalinn.parnu.ee
Tuisk, Väino informaatikaõpetaja vaino@vanalinn.parnu.ee
Tulvik, Annely klassiõpetaja annely.tulvik@vanalinn.parnu.ee 3.v klass
Trumm, Merike kõneravi, eesti keel merike.trumm@vanalinn.parnu.ee
Uibo, Raina klassiõpetaja raina.uibo@vanalinn.parnu.ee 4. b klass
Uuemäe, Kristina õpetaja kristina.uuemae@vanalinn.parnu.ee 1.v klass
Uusna, Anne muusikaõpetaja anne.uusna@vanalinn.parnu.ee 9.b klass
Õis, Pille eripedagoog pille.ois@vanalinn.parnu.ee HEV-meeskond
Vaan, Marje õpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja marje.vaan@vanalinn.parnu.ee 4.v klass
Vain-Norris, Maris klassiõpetaja maris.vain@vanalinn.parnu.ee 2. b klass
Veskimägi, Diana informaatikaõpetaja, haridustehnoloog diana@vanalinn.parnu.ee
Vinogradov, Kristina klassiõpetaja kristina.vinogradov@vanalinn.parnu.ee 1.ü+7.ü klass
Voronovskaja, Galina vene keele õpetaja galina.voronovskaja@vanalinn.parnu.ee