ÕPETAJA ÕPPEAINE E-POST KLASSIJUHATAJAD
VALDKONNAJUHID
Aas, Piret kehaline kasvatus piret.aas@vanalinn.parnu.ee
Aasa, Merike abiõpetaja merike.aasa@vanalinn.parnu.ee
Anari, Ott ajalugu, ühiskonnaõpetus ott.anari@vanalinn.parnu.ee 7.b klass
Ago, Heili matemaatika heili.ago@vanalinn.parnu.ee 9.a klass
Danziger, Marju väikeklassi õpetaja, õpikeskuse koordinaator marju.danziger@vanalinn.parnu.ee 7.v klass
Eelmäe, Anu väikeklassi õpetaja anu.eelmae@vanalinn.parnu.ee 4.v klass
Ehapalu, Merike keemia, bioloogia, loodusõpetus merike.ehapalu@vanalinn.parnu.ee
Golovanova, Klara vene keel klara.golovanova@vanalinn.parnu.ee
Hallop, Mare eesti keel ja kirjandus mare.hallop@vanalinn.parnu.ee 5.a klass
Hirvela, Eve eesti keel ja kirjandus eve.hirvela@vanalinn.parnu.ee 9.b klass
keel ja kirjandus ning sotsiaalained
Holter, Piret väikeklassi õpetaja piret.holter@vanalinn.parnu.ee 5.v klass
Jaanimägi, Ele geograafia, bioloogia, füüsika ele.jaanimagi@vanalinn.parnu.ee
loodusained ja matemaatika
Johanson, Kristi huvijuht kristi.johanson@vanalinn.parnu.ee 5. b klass
Kaare, Anne klassiõpetaja anne.kaare@vanalinn.parnu.ee 2.a klass
Kaas, Tage inglise keel tage.kaas@vanalinn.parnu.ee 6.a klass
Kajando, Piia muusika piia.kajando@vanalinn.parnu.ee
Karu, Piret klassiõpetaja, majandusõpe piret.karu@vanalinn.parnu.ee 1.a klass
Kester, Liliana klassiõpetaja, loodusõpetus, tantsuline kehaline kasvatus liliana.kester@vanalinn.parnu.ee 3.b klass klassiõpetajad
Koitjärv, Tuuli klassiõpetaja tuuli.koitjarv@vanalinn.parnu.ee 3.a klass
Kotkas, Ene Reet väikeklassi õpetaja enereet.kotkas@vanalinn.parnu.ee 9.v klass
Kriis, Anniki väikeklassi klassiõpetaja anniki.kriis@vanalinn.parnu.ee 3.v klass
Kurg, Airi inglise keel airi.kurg@vanalinn.parnu.ee
Käsper, Eda pikapäevarühma õpetaja eda.kasper@vanalinn.parnu.ee
Kõiva, Kaspar kehaline kasvatus kaspar.koiva@vanalinn.parnu.ee
Laos, Peeter tehnoloogiaõpetus peeter1laos@gmail.com
Liiv, Heli käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus heli.liiv@vanalinn.parnu.ee
Maide, Tiiu klassiõpetaja, muusikaõpetus tiiu.maide@vanalinn.parnu.ee 1.b klass
Martšenkov, Hede õpetaja hede.martshenkov@vanalinn.parnu.ee
Mõis, Reet klassiõpetaja reet.mois@vanalinn.parnu.ee 4.a klass
Naissoo, Tiiu väikeklassi õpetaja tiiu.naissoo@vanalinn.parnu.ee 8.v klass
Ott, Hanna-Liisa väikeklassi õpetaja hannaliisa.ott@vanalinn.parnu.ee 6.t klass
Palk, Siret abiõpetaja siret.palk@vanalinn.parnu.ee
Prii, Klaarika matemaatika klaarika.prii@vanalinn.parnu.ee
Preimann, Piret klassiõpetaja piret.preimann@vanalinn.parnu.ee 2.b klass
Põder, Helvi väikeklassi õpetaja helvi.poder@vanalinn.parnu.ee
Pärtel, Signe sotsiaalnõustaja signe.partel@vanalinn.parnu.ee
Pääslane, Ülle klassiõpetaja, loodusõpetus ylle.paaslane@vanalinn.parnu.ee 5.c klass
Raspel, Kersti inglise keel kersti.raspel@vanalinn.parnu.ee
Rinaldo, Kadi kunstiõpetus, raamatukogu kadi.rinaldo@vanalinn.parnu.ee 7.a klass
kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus
Saar, Pirgit matemaatika pirgit.saar@vanalinn.parnu.ee
Semenov, Sirje klassiõpetaja sirje.semenov@vanalinn.parnu.ee 4.b klass
Sutt, Karl kehaline kasvatus karl.sutt@vanalinn.parnu.ee
Šalda, Malle inglise keel, vene keel, väikeklassi õpetaja malle.shalda@vanalinn.parnu.ee
Soodla, Ave inglise keel ave.soodla@vanalinn.parnu.ee 8.a klass võõrkeeled
Tallo, Mihkel tehnoloogiaõpetus mihkel.tallo@vanalinn.parnu.ee
Tahker, Pille direktor pille.tahker@vanalinn.parnu.ee
Talving, Kriste inglise keel kriste.talving@vanalinn.parnu.ee
Teemägi, Kaire õppealajuhataja kaire.teemagi@vanalinn.parnu.ee
Tuisk, Väino informaatika vaino@vanalinn.parnu.ee
Uuemäe, Kristina väikeklassi õpetaja kristina.uuemae@vanalinn.parnu.ee 2.v klass
Uusna, Anne muusika anne.uusna@vanalinn.parnu.ee 6.b klass
Õis, Pille eripedagoog pille.ois@vanalinn.parnu.ee
Vaan, Marje inimeseõpetus, abiõpetaja marje.vaan@vanalinn.parnu.ee 8.b klass
Veskimägi, Diana informaatika, haridustehnoloog diana@vanalinn.parnu.ee
Vihur, Anu väikeklassi klassiõpetaja anu.vihur@vanalinn.parnu.ee 1.v klass
Voronovskaja, Galina vene keel galina.voronovskaja@vanalinn.parnu.ee