Vanalinna kool liitus 2019. aastal Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.

Mis ja miks?

Tänapäeva istuval ajastul ei ole liikumine laste jaoks enam sageli loomulik, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida see meile tähendab?

Liikuma Kutsuva Koolina hakkame liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ning parandama. Meie õpetajatel on võimalik osaleda koolitustel, et õppida ja proovida liikumist sisaldavaid õppemeetodeid. Samuti ei tähenda Liikuma Kutsuv Kool vaid õpilastele suunatud tegevusi – võimalus liikuda aitab ka kooli töötajaid.

Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli programmi veavad: Anne Kaare, Klaarika Prii, Piret Preimann, Marje Vaan.

Lisainfo:

Vaata rohkem infot ja konkreetseid ideid, kuidas muuta koolipäeva ja tunde aktiivsemaks Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.
Oled oodatud liituma Facebooki grupiga Liikuma Kutsuv Kool, kus jagatakse inspireerivaid näiteid.