Info koolipsühholoogi teenuse kohta https://www.onk.ee/

 

Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine. Koolipsühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega.

Individuaalse nõustamise temaatika:

  • valikute ja otsuste tegemine;
  • kohanemine uue keskkonnaga;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine;
  • suhtlemisoskuse omandamine.

Grupinõustamise temaatika:

  • agressiivsus;
  • käitumisprobleemid;
  • motiveeritus;
  • suhted klassikollektiivis.