Koolipsühholoog Ly Jagori vastuvõtuajad (a, b ja c klasside õpilased):

TEISIPÄEVAL 8.30-13.30, NELJAPÄEVAL 8.30 – 13.30, REEDEL 8.30-13.30

Telefon 5692 1574

ly@onk.ee

Koolipsühholoog Egert Nikolajevski vastuvõtuajad (Õpikeskuse õpilased):

Pühavaimu tänava koolihoones ESMASPÄEVAL 8.00-13.00, TEISIPÄEV 8.00-12.00 JA NELJAPÄEVAL 8.00-14.00

Nikolai tn koolihoones KOLMAPÄEVAL 8.00-14.00.

Telefon 58065882, egert.nikolajevski@vanalinn.parnu.ee

Palun lastevanematel koolipsühholoogiga kohtumiseks eelnevalt aeg kokku leppida.

Koolipsühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine.   Psühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega.

Individuaalse nõustamise temaatika:

  • valikute ja otsuste tegemine;
  • kohanemine uue keskkonnaga;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine;
  • suhtlemisoskuse omandamine.

Grupinõustamise temaatika:

  • agressiivsus;
  • käitumisprobleemid;
  • motiveeritus;
  • suhted klassikollektiivis.