KOOLIPSÜHHOLOOG

Koolipsühholoogi põhiülesanded on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine. Koolipsühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega.

Individuaalse nõustamise temaatika:

  • valikute ja otsuste tegemine;
  • kohanemine uue keskkonnaga;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine;
  • suhtlemisoskuse omandamine.

Grupinõustamise temaatika:

  • agressiivsus;
  • käitumisprobleemid;
  • motiveeritus;
  • suhted klassikollektiivis.

MARI RANDPÕLD

KAISA USBERG

TETIANA SUKHOMLINOVA

KONTAKTID

Telefon: +37257880150

E-mail: mari.randpold@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTUAJAD

Peamajas:

K          9:00-15:00

N          9:00-15:00

R          9:00-15:00

Vajalik eelnev registreerimine e-maili või telefoni teel.

KONTAKTID

E-mail: kaisa.usberg@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTUAJAD

Peamajas:

E          10:15-17:15

T          9:30-16:30

Õpikeskuses:

K          8:00-13:15

Vajalik eelnev registreerimine e-maili teel.

(Ukraina õpilaste nõustamine)

KONTAKTID

E-mail: emailtpsy@gmail.com

 

VASTUVÕTUAJAD

Peamajas:

R          8:30-14:00

Vajalik eelnev registreerimine e-maili teel.