Viimane koolipäev

18. oktoobri tunniplaani muutused:

REEDE
tund klass 1 2 3 4 5 6
1.a Maastikumäng Vanalinna koolituskeskuse draamaringiga tutvumine kabinetis nr 2 (20 minutit)
1.b Maastikumäng
2.a Maastikumäng klassijuhatajatund
2.b Maastikumäng klassijuhatajatund
3.a Maastikumäng klassijuhatajatund
3.b Maastikumäng klassijuhatajatund
4.a
4.b Maastikumäng klassijuhatajatund
5.a NUPUTA draamaring
5.b NUPUTA draamaring klassijuhatajatund
6.a NUPUTA klassijuhatajatund
6.b NUPUTA klassijuhatajatund
7.a draamaring NUPUTA klassijuhatajatund
7.b NUPUTA klassijuhatajatund
8.a NUPUTA klassijuhatajatund Loovtöö projektide kirjutamise tutvustus    kab 10.
8.b NUPUTA draamaring Loovtöö projektide kirjutamise tutvustus    kab 10. klassijuhatajatund
8.c NUPUTA Loovtöö projektide kirjutamise tutvustus    kab 10. klassijuhatajatund
9.a Loeng “Kohinguvägivald” kab 13 NUPUTA inglise keel kunstiklassis
9.b NUPUTA klassijuhatajatund
9.c Loeng “Kohinguvägivald” kab 13 NUPUTA muuseumi