5.a klass on nakatunud tõsise ingliskeelsete raamatute lugemise pisikuga

“Lapsed ei armasta raamatuid lugeda” müüti murrab 5.a klass, kes on nakatunud tõsise ingliskeelsete raamatute lugemise pisikuga.
Raamatute lugemine on võõrkeeleõppe üks tõhusamaid abimehi. Nii ongi lapsed endale muu õppematerjali kõrvale valinud just endale meelepärase ja huvitava ingliskeelse raamatu, mis on neil inglise keele tundides alati kaasas. Kui õppevahendid kipuvad ikka vahest koju ununema, siis raamatuga seda veel juhtunud ei ole.
See väike aeg lugemist igas tunnis on nii oluline ja oodatud. On lapsi, kellel on käsil juba teine või kolmaski raamat.
Ja loomulikult, lugemist armastava eeskujuna, loeb üheskoos lastega oma ingliskeelset raamatut ka õpetaja Kriste Talving.