2. b klass võttis maailmakoristuspäeva väga tõsiselt

Terve kolmapäev tegeldi ühe teemaga – koristamine ja prügi. Õpetaja Liliana Kester tutvustas kõigepealt maailmakoristuspäeva eesmärki laiemalt, vaadati õppefilmi reostunud paikadest maailma erinevates nurkades ning õnnetuid loomi, kelle elupaigad on prügist reostunud. Kui prügi lademed tekitasid veel esialgu elevust, siis loomade pildid tõid pisara silma. Põhjalikult räägiti prügi sorteerimise vajalikkusest ja taaskasutuse mõttest.

Seejärel said lapsed võimaluse teha rühmatööd, kus valmistati erinevatest prügiliikidest plakatid. Neid tutvustati kaaslastele. Iga plakati nurgas oli väike esmaabinurgake, kus tutvustati ühe õnnetuse esmaabi tegevusi. Pärast mindi ühiselt õue prügi korjama. Hiljem sorteeriti kogutud prügi kooliõuel ühiselt ja tõdeti, et nii nagu eelnevalt oldi arutatud, konisid oligi kõige rohkem. Kahjuks!

Lapsed olid isegi nii pühendunud, et üks laps oli koju minnes ka oma taskud konisid täis korjanud, et need prügikasti toimetada. Laps oli ise õnnelik ja rahul, kuigi ema ei näidanud välja erilist entusiasmi. Päev oli väga õpetlik ja ka lõbus.

Aitäh idee algatajatele!