3.a õppis õpetaja Kristega inglise keele tunnis numbreid ja numbrikombinatsioone koolimaja koridorides.

Meeskonnad pidid leidma etteantud klassiruumid, panema kirja klassi numbrid ja neid hiljem suuliselt esitlema. Ülesandes said kokku teooria, praktika, meeskonnatöö, liikumine ja tunni ajal väga oluline vaikne suhtlemine koridorides. Tulemuseks täielik õnnestumine!🙂