Aastalõputööd on hoos!

5.b tegemas eesti keele aastalõputöö kirjalikku osa. Suulises osas oli kodus valmistatud ette jutustamiseks 6 muinasjuttu, millest loosi tahtel pidi jutustama ühe. Kirjalikus töös oli kuulamisülesnne, lugemisülesanded ja keeleõpetuse reeglite tundmist kontrollivad harjutused.
Homme hommikul on lobisemishoos 5.a klassi õpilased.
Põhikooli lõpueksamiks valmistumine on neil nutikatel noortel alanud.

Fotol viib aastalõputööd läbi õpetaja Eve Hirvela.