Vanalinna põhikool, kes osales eelmisel õppeaastal üleriigilises digipöörde projektis, oli eestvedajaks sel aastal pea kõikides Pärnu linna koolides toimunud digipöördes. Vanalinna kooli klassiõpetajate eestvedamisel korraldatud digioskuste olümpiaad oligi tore kokkuvõte aasta otsa koolides toimunud ettevõtmistele. Sellel aastal oli ainevõistluse teemaks “Internetiohutus”.
Võistlusel osalesid kuueliikmelised võistkonnad, kes panid oma nutikust proovile eri viisil. Kodutööna koostati õpetlik e-raamat, mille sisuks oli internetiohtude lahti mõtestamine enda loodud koomiksite, videode ja õpetlike lugude kaudu. Raamatud tulid suurepärased ja on kasutatavad õppematerjalina kõikidele õpilastele.
Võistlus koosnes kolmest osast. Selle käigus pidid õpilased lahendama individuaalselt “Internetiturvalisuse” e-viktoriini Quizizz-keskkonnas, otsima vastuseid guugeldades ja tegema meeskondliku loovtööna lühijoonisfilmi teemal “Internetinaljad”, mida teistele esitleti.
Võistlus oli väga pingeline ja tasavägine. Kuna Vanalinna koolis algas digipööre kõige varem, olid seekord võitjateks just nemad. Väga nutikad olid Ülejõe kooli õpilased, kes saaavutasid teise koha. Kolmanda koha vääriliselt võistles Kuninga tänava põhikool. Ka Mai kooli kaks võistkonda, Rääma ja Raeküla kool olid tublid ja pakkusid tugevat konkurentsi.
Tundub, et digipööre on Pärnu koolides kanda kinnitanud ja uutest ning põnevatest digi-õppimisvõimalustest on innustunud nii õpilased kui ka õpetajad.
Oli väga vahva võistlus ja sellega on alus pandud uuele traditsioonile – igakevadisele digioskuste olümpiaadile.
Aitäh kõikide kaasa löönud koolide õpetajatele ja õpilastele ja Vanalinna kooli meeskonnale, kes selle võistluse teoks saamist eest vedas ja korraldas.