Annimängu võit tuli Vanalinna kooli!

Anniemäng 2.-4. klassidele toimus märtsist-maini 2016 ja olid pühendatud hollandi lastekirjaniku Annie M.G.Schmidti 105. sünniaastapäevale. Mälumänguküsimused olid Annie Schmidti lasteraamatutest, kirjaniku elust ning Eesti teatrite lastelavastustest ja lasteteatritest. Ühe ülesandena tuli ka raamatu põhjal koostada lühinäidend ja see esitada.
Võidukasse võistkonda kuulusid:Marie Alas, Marta-Liisa Õun, Melissa Post, Karola Alberg, Kairi Hunt, Greitlin Hanson, Kristelle Rodendau. Õpilasi juhendasid Elvi Põder ja Liliana Kester. Palju õnne võitjatele!