Draamaklassi jõuluaeg

Kuuseokstes külma kahul
igihaljas rõõmusund.
Kuusk on ergas, kuusk on rahul
varsti tema tähetund…
Draamaklassi 26 noort alustasid jõulu ettevalmistustega juba langevate
lehtede ajal. Need loovad energilised lapsed õppisid mängima erinevaid
rolle “Näärila ja Närula” näidendis. 5.detsembril said kodused nautida
esietendust ja lustida lastega koos pärast laulumänge mängides. Emade ja
isade silmad pani särama võsukeste tore lavamäng. Publik nägi, et iga
laps sai hästi hakkama endale jõukohase rolli mängimisega. Eks väike
närv pani mõnel hetkel suu kuivama ning hääle värisema. Teisel
advendihommikul said viiendike suurt tööd ja vaeva nautida
koolikaaslased.
Küllap kõik on ühel nõul-
kõige kaunim aeg on jõul.
Klassijuhataja Eve Hirvela