5.-9.klasside emakeele- ja ajaloonädala viktoriinide tulemused

Emakeeleõpetajate pöördumine:

14.märts on emakeelepäev.Seda päeva tähistame Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. Oleme uhked oma riigi ja keele üle.Sõnaga saab kaaslasele tuua naeratuse huulile. Sõnaga saab jutustada lugu ja nukkudega mängides edastada vaatajale sõnum filmina. Sõnale saab lisada meloodia ning  paitada hingekeeli. Sõna oskuslik kasutamine võib tuua leiva lauale. Eesti keelt õpib tänasel päeval võõrkeelena üha enam inimesi  Eestimaal ja mujal maailmas. Sõnadega saab ka mängida.

Ole oma sõna nutikas peremees. Seitse korda mõtle ja siis ütle.

Keelepäeva videot on palutud vaatama kõiki õpilasi tänastes emakeeletundides. Video on tehniliselt kokku pannud  õppeprotsessist valitud kildudest 9.b klassi õpilane Randel Tõnismaa https://drive.google.com/file/d/1nUDIrFzRuYupz0ZEAgxr09w6zWl2oRUr/view

Meie koolis on möödunud nädalal eesti keele õigekirjale, kaunile keelekõlale, keele- ja ajalooteadmistele teravdatud tähelepanu pööratud. Ja samas on see väga märkamatult käinud, sest kõik ajaloo- ja keelenädala tegevused on toimunud ainetundides. Suur kiitus Evele, Marele, Edale ja Otile, kes tänasele emakeelepäevale mõeldes on juba mitmeid päevi laste tähelepanu emakeele ja ajaloo juurde juhtinud. Ainenädala korraldajad tänavad Marjet, kes aitas levitada keelenädala infot.

Nädala toimetused:

Pikapäevarühmas luges Eda lastega raamatud.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunnis toimusid viktoriinid.

Kirjutati etteütlust. Kõneravitundides analüüsiti etteütluste vigu.

Emakeeletundides töötati sügavuti J Verne “Saladusliku saarega”. Tekstikatkendid olid sellised, millega said õpilased tööd teha ka loodusainete tundides – keemias, geograafias. Kiitus loodusainete õpetajatele emakeelenädalal kaasalöömise eest.

Koolikaaslastele tutvustati “100 sõna Eestile” kirjutisi.

Mängiti innuga „vana ja head“ vanasõnade ja kõnekäändude doominot. Ja mängiti innovaatilisi emakeelemänge tehnika abil.

Täna lisandusid oma tegevustega klassiõpetajad, kelle juhendamisel osalevad kõik õpilased ülelinnalisel võistlusel. Igast klassist valitakse välja 3 paremat tööd, mis saadetakse Pärnu linna konkursile.

 1. klass-ilukiri
 2. klass-luuletus
 3. klass-muistend
 4. klass-jutuke pildi järgi (võimalus valida 4 pildi vahel)

5.-9. klasside nädala võitjaid on selgunud ja šokolaadid aineõpetajate poolt jagatud:)

Parimad etteütluste kirjutajad:

 • 5.a Raimond Laiv
 • 5.b Anastasia Tselma,  Loore Lumisalu
 • 6.a Ranel Kuusik
 • 6.b Hans Alfons Haljas
 • 7.a Frida Aless Bergmann, Silver Slinko
 • 7.b Marta Kesküla
 • 8.a Liisa Lepmets
 • 8.b Melissa Erm, Elis Laansoo
 • 9.a Triinu-Liis Raudsepp, Angela Brunfeldt
 • 9.b Merit Tarkus

Parimad eesti keele tundmise viktoriinis:

 • 5.a Elsa Lydia Virta, Kaur Romanov
 • 5.b Karola Alberg
 • 6.a Kaur Kirsipuu
 • 6.b Karina Dreimann
 • 7.a Sharon Jacqualine Nielsen, Silver Slinko
 • 7.b Keitlin Vaher
 • 8.a Rasmus Kaupmees
 • 8.b Kristiina Denisova
 • 9.a Dianne-Jessica Koitla, Elisabeth Käbin, Bruno Lange
 • 9.b Kaur Rasmus Tammelaan

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse viktoriini võitjad

 • 5.a Mia Marii Isand, Mia-Kiara Kirn, Elsa Lydia Virta
 • 5.b Kristelle Rodendau, Karola Alberg, Loore Lumisalu, Linda Marii Miiter, Melissa Post, Elenor Kaelep
 • 6.a Ranel Kuusik, Kaarel Kivistik, Oscar Puusild
 • 6.b Ott Nõmm, Hans Alfons Haljas
 • 7.a Lisbeth Männiste, Herky Eduard Hansalu, Egle Pais
 • 7.b Lene Sepandi, Liisi Lembit, Johanna Vunk
 • 8.a Hanna Reinart, Emma Tammiksaar, Cristi Riimand
 • 8.b Jennifer Ameljušenko, Marge Kõllo, Laura-Liis Laur
 • 9.a  Jevgeni Lazarski, Anete Tolli, Emilie Haljas.
 • 9.b   Sandra Kütt, Magnus Saar, Kaur Rasmus Tammelaan.