Emakeelenädal Pärnu Vanalinna põhikooli moodi

14. märts on emakeelepäev. Traditsiooniliselt korraldavad koolid emakeelega seotud üritusi kogu nädala. Kuna eesti keele ainesektsioonis oli juba sügisel plaani võetud, et Pärnu Vanalinna põhikooli korraldada on emakeelepäevaga seotud üritus, otsustasid õpetajad Eve Hirvela, Mare Hallop ja Eda Käsper arvesse võtta oma digipöörde kogemusi ja nii kuulutatigi Pärnu linna koolide 5.–9. klassi õpilastele välja luuletuste võistukirjutamine veebitahvlil: töö koostada kolme- kuni viieliikmelistes rühmades Piratepad- või Titanpad-veebitahvlil, vahetada kirjutamisjärge, igaühel vaid üks-kaks rida korraga.
Põnevks teeb töö tegemise ja vaatamise see, et iga kirjutaja tekst paistab välja eri värviga ja kui lisada autori nimi sama tooniga, on kohe näha, kuidas materjal valminud on. Et kõik saaksid üheaegselt arvutitest kirjatööd täiendada, tuleb osata tegevust planeerida, aga samas olla ettevaatlik, et kaaslase ideed maha ei kustutaks.
Kui kool oli iga klassinumbri kohta parema välja valinud, saadeti nende tahvlite lingid Pärnu Vanalinna põhikooli. Žürii, kuhu kuulusid Vanalinna kooli eesti keele õpetajad, ainesektsiooni esimees Kaili Miil ja Virve Laube haridus- ja kultuuriosakonnast, otsustas preemiad anda järgmiselt: viiendate klasside arvestuses said auhinna Kuninga tänava põhikoolist Keitlin Kütt, Laura-Liis Pahk, Sandra Ojala ja Karolin Kõrnas (õpetaja Kristiina Hunt); kuuendate klasside arvestuses Kaidor Salumaa, Elisabeth Käbin ia Emilie Haljas Vanalinna põhikoolist (õpetaja Eve Hirvela), seitsmendate klasside arvestuses Elisabeth Proos, Marian Aab ja Liise Hallmere Kuninga koolist (õpetaja Kristiina Hunt). Kaheksandatest klassidest luuletusi ei saadetud ja üheksandatest klassidest märgiti ära Diana Raima, Emily Soomre, Kadri Kaasikoja, Kevin Hunt ja Tanel Himanen Vanalinna koolist (õpetaja Mare Hallop).
Autasustamine toimus Vanalinna põhikooli aulas keelenädala üritusel “Õpime kirjakeelt, ei unusta murdekeelt”, kuhu oli esinema kutsutud Kihnu Virve pereansambel. Et Virve pidi just sel päeval kodus end haigusest turgutama, tutvustas kihnu keelt ja kultuuri tema kaks lapselast, kellest üks on PVPK 9. klassi õpilase Laura Kiviselja ema. Saalitäis õpilasi ja õpetajaid sai kuulda murdekeelest, pere naljakatest juhtumistest, kui mandril “oma keelega” püüti läbi ajada. Võeti üles regilaul, seati rahvatantsusamme, lauldi ühislaule ansambli repertuaarist. Muusikaga toetamiseks oli naistel kaasa võetud Julius.
Ka algklassides toimus ülelinnaline omaloomingupäev. Neljapäeval, 12. märtsil pidid Pärnu linna 1.– 4. klasside õpilased kirjutama ette antud teemadel: 1. klass “Ilukiri”, 2. klass “Luuletus”, 3. klass “Muistend”, 4. klass “Jutuke”. Iga klassi parimad tööd lähevad linna võistlusele ja näitusele keskraamatukokku.
Vanalinna koolis on emakeel tehtud nähtavaks-kuuldavaks. Alumise korruse stendilt saab lugeda infot emakeelepäeva kohta, luuletajate ja õpilaste mõtteavaldusi. Nii alg- kui ka põhikooliõpilased on mõelnud lauseid ja neid illustreerinud. Nii mõnigi kõnekäänd või fraseologism on saanud sõna-sõnalt pildis kujutatud.
Kolmapäev, 11. märts sai kuulutatud teatri- ja kontserdipäevaks: toimus Pärnu koolinoorte teatripäev “Teater on inimene” , mille töötubades sai osaleda. Algklassid käisid vaatamas Estonia lavastust “Hunt ja seitse kitsetalle”. Päeva keskel kuulas ja vaatas kogu koolipere päris kirjanikku Heli Künnapast, kes tegi lugemisele head reklaami just oma “Lõpupeo” peategelase Raili mõtteid ette lugedes. Õpilase nägid, et kirjanik on tavaline inimene meie keskelt, kes elab siinsamas. Jutt tekitas huvi ja pärast oli palju küsimusi.
Õpetaja Tiiu Maide juhendab 4. klassi näiteringi, kelle mängulusti sai reedel, 13. märtsil näha Vanalinna põhikooli laval, kui näitetrupp esitas 1. ja 5. tunni ajal lavastuse “Vikerkaar”, millega 14. märtsil – emakeelepäeval – astutakse üles Nooruse majas kooliteatrite riigifestivali Pärnumaa eelvoorus.
Kõik 5.–9. klassi õpilased tegid õpetaja Eda Käsperi Kahooti keskkonnas koostatud eesti kultuuri- ja kirjandusloo testi, mille tulemusena selgus iga klassi teadjam õpilane, kes sai emakeelenädala ühes eesti keele tunnis kiituskirja aineõpetajalt. Ainetundi jäi ka oma kooli iga klassikomplekti parema veebitahvlil esitatud luuletuse kirjutajate tunnustamine.
Emakeelenädal sai küll mööda, aga emakeelt kasutame iga päev. Ehk jääb selle ilus kõla ja kirjapilt, mis meid terve nädala rõhutatult ümbritses, silma, kõrva ja suhu pikemaks ajaks.