Esimesse klassi õppima asumine

INFOTUND 2016. aastal 1. klassi minevate laste vanematele
6. jaanuaril 2016 kell 17.30
Ülejõe Põhikooli aulas (Tallnna mnt 40a)
Infotunnis tutvustatakse esimesse klassi määramise aluseid, ARNO-t ning selle kasutamist.
Lisainfo: infoarno@lv.parnu.ee