2012/2013 õppeaaasta
2013/2014 õppeaasta


Pärnu Vanalinna Põhikool osaleb Euroopa Elukestva Õppe Comenius koolidevahelises koostööprojektis

Akronüüm C O D A C  – Commitment Offending Dropout Aspirations Citizenship (Pühendumine, Kuritegevus, Koolist väljalangemine, Pürgimus, Käitumine koolis)

Raising Life Aspirations Through Soft Skills Intervention Towards a Learning Behaviour’ (õpilaste
sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu nende õpimotivatsiooni ja enesehinnangu tõstmine).

Projekti eesmärgid on:
1. suurendada õpilaste pürgimusi ja tahet elukestvalt õppida
2. arendada  õppimisele pühendumist
3. vähendada koolist väljalangemist
4. Euroopa kodanikuks olemise mõistmine ja selle kogemine

Projekti põhiline sihtgrupp on 13-16 a vanused põhikooli õpilased. Projektis osalevad lisaks Pärnu Vanalinna Põhikoolile koolid  Portugalist, Türgist ja Itaaliast.

Meie koolist osalevad projektis põhiliselt 8.a, 8.b, 8.c ning 9.a klassi õpilased.  Projektiga teevad algust ka 7.a, 7.b ja 7.c klassi õpilased.

Comenius logo

Comeniuse projekti logokonkursi (millest võtsid osa kõikide partnerriikide õpilased) võitja on Diana Raima 7 c klassist!

 

Tutvu projektitegevustega

Pildid – Comeniuse projektiga Portugalis 2013 

Pildid – Comeniuse projektiga Türgis 2013

 Comeniuse videokonkursi videod 

Pildid – Itaalia ja Portugali delegatsiooni saabumine 

Pildid – Rahvuste õhtu rahvussöökidega

Pildid – Comeniuse külalised tutvumas linna haridusasutustega

Pildid – Workshop ja tund külalistele

>  09.10.2013 – Pärnu Postimees, artikkel, ERR video 

Seinalehtede tutvustamine algklassi õpilastele
Videosid ettekannetest näeb siit: (neid saab vaadata vaid lingi kaudu ja ei ole avalikud)

7. klassi meeskond
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=h7moucJ-JqI&feature=youtu.be” width=”150″ height=”140″ color=”white”]
8.a klassi meeskond
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=H7kNercWq2Y&feature=youtu.be” width=”150″ height=”140″ color=”white”]
8.c klassi meeskond
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=wM7HL4G5NHQ&feature=youtu.be” width=”150″ height=”140″ color=”white”]