8. klassi ettevõtlusest huvitatud õpilastel avanes suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelises digiettevõtlust arendavas programmis DigiYouth.

Programmi kirjeldus

Arendame Eesti, Läti, Rootsi ja Soome noorte ettevõtlikkust ja rahvusvahelise koostöö oskusi digiettevõtlusealal, toetades mh start-up-meetodite abil õpilasfirmade loomist ja tegevust.

  • Töötame välja metoodika ettevõtlusõppe ja tehnoloogiahariduse lõimimiseks üldhariduses.
  • Toetame koolides kahe aasta vältel ettevõtlussimulatsiooni digitoodete, -teenuste ja -lahenduste alal (kogu tootearenduse ahel ideest müügini).

Igast riigist kaasatakse 2‒5 uuenduslikku põhikooli ja gümnaasiumi ning ettevõtluse ja IT-valdkonna nõustajate võrgustik. Projekti käigus toetatakse 40 õpilasfirmat, rahvusvahelise digiettevõtluse kogemuse saab 220 õpilast ja rahvusvahelise õpilasfirma juhendamise kogemuse 45 õpetajat ja mentorit neljast Kesk-Läänemere riigist. Valmib kolme semestri pikkune digiettevõtluse õppekava põhikooli III astmele ja gümnaasiumile, mida saavad edaspidi õppe mitmekesistamiseks muutmiseks, majandus- ja tehnoloogiaõppe lõimimiseks, eri ainevaldkondade õpetajate koostöö ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks kasutusele võtta kõik huvilised koolid.

Juhtpartner: Tartu Ülikool (haridusuuenduskeskus)
Partnerid: Turu Ülikooli Rauma õpetajahariduse üksus, Ventspilsi Linnavalitsus, Uppsala Ülikooli Gotlandi kampuse mängudisaini osakond.

https://www.ht.ut.ee/et/haridusuuenduskeskus/digiyouth