Vanalinna Põhikooli  õpilased osalevad 2014/2015 õa kahes erinevas rahvusvahelises projektis.  

1. „Neli aastaaega meie koolis“

Pärnu Vanalinna Põhikool liitus projektiga  septembris 2014. Projekti on kaasatud kõik Vanalinna kooli 7-10 aastased õpilased.

Twinningu kontaktid

Projekt on seotud nelja aastaajaga ning demonstreerib, kuidas me neid erinevates riikides tähistame. Iga aastaajaga seondub teatav  teema: pidustused koolis, loodus, toit, mood, festivalid ja tunnivälised tegevused. Teemasid tõlgendatakse  erineval moel läbi joonistuste,  maalide või PowerPoint esitluste. Seejärel  jagavad õpilased koos õpetajatega oma loomingut eakaaslastega.

 • Eesmärgid: laste jaoks – saada teadmisi  koolielu kohta nii oma kui ka teistes riikides.  Eelnev toetab suhtlemispädevust ning tolerantsust.
 • Töö käik: lapsed uurivad teemat, mille õpetaja on neile teatavaks teinud. Nad koostavad PowerPoint-esitluse laekunud informatsiooni põhjal ning seejärel tutvuvad teiste maade õpilaste poolt postitatuga.

Oodatavad tulemused: lapsed saavad rohkem teada koolielust, mis on seotud nelja aastaajaga  teistes riikides. PowerPoint esitlus sisaldab projekti käigus erinevates koolides nelja aastaaja kohta kogutud infot.

Projekti eestvedajaks Vanalinna  koolis on õpetaja Piret Preimann. Teda toetavad kõik 1.-4. klasside klassiõpetajad, keeleõpetaja Ave Soodla  ning haridustehnoloog Diana Veskimägi. Projekti kirjelduse ja teised osalevad riigid leiab siit

 2.  „Tervislik elustiil“

Projekti teemad on tervislikud toitumisharjumused, kohalik orgaaniline ja mahetoit, tervisesport ning mängud ning tegevused värskes õhus.  Projekti  eesmärk on edendada tervislikku elustiili.  Lisaeesmärk on saada teadmisi  projektipartnerite, nende kultuuri, igapäevaelu ning elustiili kohta.

Profile

Teema: õppeaeineteülene, võõrkeeled, terviseõpetus

Eesmärgid:

 1. edendada tervislikku elustiili
 2. saada teadmisi erinevate roogade ning toitumisharjumuste kohta
 3. saada teadmisi teiste Euroopa riikide kohta
 4. motiveerida õpilasi veetma vaba aega aktiivsemalt

Töö käik:

 1. Tervisliku hommikusöögi projekt – õpilased valmistavad toite, mis on nende riikidele omased. Lapsed teevad roogadest pilte ning laevad need Twinspace´i.
 2. Reis kohalikku mahetoitu tootvasse ettevõttesse. Õpilased koostavad ettekanded ((veebi)posterid) oma ekskursiooni kohta.
 3. Traditsioonilised sportmängud partnerriikides. Lapsed demonstreerivad oma partneritele vastavaid tegevusi videode vahendusel.
 4. Oodatavad tulemusd:
 • Lapsed saavad teadmisi partnerriikide kohta
 • Õpilased mõistavad, missugused tooted on tervislikud
 • Õpilased õpivad mängima partnerriikide sportmänge
 • Paraneb õpilaste võõrkeeleoskus
 • Paraneb õpilaste oskus teha koostööd ning töötada grupis.

Projekti eestvedajaks Vanalinna  koolis on õpetaja Ave Soodla. Projekti kirjelduse ja teised osalevad riigid leiab siit