Vanalinna Põhikooli  õpilased osalevad 2015/2016 õa rahvusvahelises projektis “Be careful, eat healthy!” ehk “Ole hoolikas, söö tervislikult!” 

Projektiga ühinesime 2015 aasta oktoobris ja projektis osalevad 6.a klassi õpilased. Projekti eestvedajaks Vanalinna koolis on õpetaja Ave Soodla.

Projektis osalevad: koolid Prantsusmaalt, Ukrainast, Gruusiast, Armeeniast ja Eestist

Projekti teema: õppeaineteülene, inglise keel, terviseõpetus, bioloogia, loodusteadus.

Projekti kirjeldus: On aasta 3015. Valitsus on otsustanud, et kõik peavad sööma tervislikult. Inimesed peavad iga päev andma vereproovi. Kui tulemused on halvad või proov läheb meelest ära, tulevad politseinikud inimestele järele… Kuhu nad viiakse? Kõik on hirmul… Kas on võimalik leida uusi moodusi, kuidas tervislikult toituda ning samal ajal hästi aega veeta?

Projekti oodatavad tulemused:

  1. Paranevad õpilaste toitumisharjumused.
  2. Õpilased saavad rahvusvahelise koostöö kogemuse.

Lähemalt loe siit:

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=118222