Osaleme 2018/2019 õppeaastal toimuvas matemaatika-robootika katses, kus 3. ja 6. klassi matemaatikatunde viiakse läbi robotite abil.

Katse käigus otsime vastust küsimustele:

  • milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele I ja II kooliastmes;
  • millised on nii õpilaste kui õpetajate subjektiivsed hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele – meeldivus, kaasahaaravus jms.

Robotit kasutatakse eksperimendi otstarbeks loodud tunnikavade põhjal. Üks tunnikava sisaldab ühte matemaatikaülesannet ja robotiga teostatavat kolme katset. Katsete abil visualiseeritakse ülesandes kasutatud avaldiste tegureid ja vastuseid, valemeid ja kujundeid.

Robotikatse teostamiseks on kahe õpilase kohta üks robot, mida programmeeritakse robotiplatvormile sobiva äpiga.

Katses osalemiseks on koolil Progetiigri programmi toel hangitud  LEGO EV3 robotite klassikomplekt

Enne katses osalemist saavad õpetajad robootika- ja programmeerimisalase ettevalmistuse. Katse jooksul läbi viidavates matemaatika-robootika tundides on vajalik haridustehnoloogi- või robootikaõpetaja kogemusega matemaatikaõpetajat toetav tugiisik.

 

Katset viivad läbi õpetajad: Tiiu Maide, Ülle Pääslane, Piret Karu, Klaarika Prii ja haridustehnoloog Diana Veskimägi

 

Katset korraldab  Janika Leoste

Haridusuuenduse Tippkeskuse analüütik | Analyst in Center of Excellence in Educational Innovation (CEEI)
Haridusteaduste instituut | School of Educational Sciences
Tallinna Ülikool | Tallinn University
(+372) 50 45 081 Leoste@tlu.ee