Osaleme 2018/2019 õppeaastal toimuvas matemaatika-robootika katses, kus 3. ja 6. klassi matemaatikatunde viiakse osaliselt läbi robotite abil.

Katse käigus otsime vastust küsimustele:

  • milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele I ja II kooliastmes;
  • millised on nii õpilaste kui õpetajate subjektiivsed hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele – meeldivus, kaasahaaravus jms.

Robotit kasutatakse eksperimendi otstarbeks loodud tunnikavade põhjal. Üks tunnikava sisaldab ühte matemaatikaülesannet ja robotiga teostatavat kolme katset. Katsete abil visualiseeritakse ülesandes kasutatud avaldiste tegureid ja vastuseid, valemeid ja kujundeid.

Tunnikavad

Robotikatse teostamiseks on kahe õpilase kohta üks robot, mida programmeeritakse robotiplatvormile sobiva äpiga.

Katses osalemiseks sobivad robotid LEGO EV3 on hangitud Progetiigri programmi toel.

Enne katses osalemist saavad õpetajad robootika- ja programmeerimisalase ettevalmistuse. Katse jooksul läbi viidavates matemaatika-robootika tundidesse on kaasatud tehnilise toena ka haridustehnoloog.

Katses osalevad klassid: 3.a, 3.b, 3.c ja 6.

Katses osalevad õpetajad: Tiiu Maide, Ülle Pääslane, Piret Karu, Klaarika Prii ja haridustehnoloog Diana Veskimägi

Tunnid fotodes

Katset korraldab  Janika Leoste

Haridusuuenduse Tippkeskuse analüütik | Analyst in Center of Excellence in Educational Innovation (CEEI)
Haridusteaduste instituut | School of Educational Sciences
Tallinna Ülikool | Tallinn University
(+372) 50 45 081 Leoste@tlu.ee