Õppekava toetavad rühmatunnid 2020/21 õppeaastal

Tunni nimetus tundide arv nädalas kooliaste/klassid juhendaja ruum aeg
Eesti keele 1 1.-4. klass Liliana Kester Raamatukogu T 6. tund
Eesti keel 1 1.-4. klass Helvi Põder Raamatukogu T 6. tund
Eesti keel 1 9. klass Eve Hirvela 221 E 7. tund
Loodusõpetus 1 3. kooliaste Ele Jaanimägi 206 K eeltund
Keemia 1 3. kooliaste Merike Ehapalu 218 R 8. tund
Kunst 2 1. kooliaste Kadi Rinaldo K 6. tund (218), R 6. tund (106)