KEAT programm 6-ndatele klassidele

Eile toimus koolis Päästeameti ennetusspetsialistide poolt läbi viiduna KEAT programm 6-ndatele klassidele.

KEAT (kaitse end ja aita teist) –  6. klasside õpilastele antakse põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.

Programmi käigus oli õpilastel võimalik tutvuda erinevate ohtude tekkimise võimalustega ning mida ette võtta kui oht on juba käes. Koolitust elavdasid haaravad videoklipid, proovida sai erinevaid päästeveste ning jagada oma kogemusi. Igale osalejale jäi KEAT märkmik, kus lahendada ka ohutusalaseid ülesandeid.

Järgmine