Keskkonnateemaline loomevõistlus

VANALINNA KOOLI 

KESKKONNATEEMALINE 

LOOMEVÕISTLUS 

„Märka ohte loodusele – AITA!“ 1.-4. klassi õpilastele.

Kirjuta DIALOOG või lühinäidend.

Tegelasteks võiksid olla puud, taimed, vesi, õhk, prügi, autod jne

Tegelased võiksid kohtuda mingis loodusele ohtlikus olukorras ja siis sellel teemal omavahel arutleda.

Vormista loetavalt, lisa nimi ja klass.

Too tööd hiljemalt 9.aprilliks õppealajuhataja kabinetti.

Võitjaid ootavad auhinnad!

Parim näidend või dialoog mängitakse ette õpilaskonverentsil!

Julget pealehakkamist!

Loomevõistlus on üks osa Pärnu Vanalinna Põhikooli keskkonnahariduslikust projektist “Keskkond ja mina”, mida rahastab KIK.

Eelmine

Järgmine