KOOS PEATAME KIUSAMISE!

7.a klassi soovist anda oma panus koolikiusamise peatamisse algatas klass koos klassijuhataja Kristega meie koolis ühise ettevõtmise “Koos peatame kiusamise”.
Algatajatena kannavad 7.a klassi õpilased ja klassijuhataja igapäevaselt rinnas koolikiusamise vastast märki, võttes endale vastutuse hoolida, märgata, aidata ning olla eeskujuks kaasõpilastele.
Kooli abiga kingivad 7.a klassi õpilased igale klassile 2 märki, et ettevõtmisega ühineksid kõik Vanalinna kooli klassid, õpilased ja õpetajad. Igas klassis kannab iga nädal märki 2 õpilast, kes on selle perioodi jooksul märkajateks, abistajateks, suunajateks ja eeskujuks.
Usume, et koostöös peitub jõud ja KOOS PEATAME KIUSAMISE!

Kasutaja Pärnu Vanalinna Põhikool foto.