Külalisõpetaja Tiina Roht andis õpilastele linnavalitsuses põnevad majandustunnid

4.a ja 4.b klassile toimusid põnevad majandusõpetuse tunnid linnavalitsuses. Külalisõpetaja rollis oli ja tunnid viis läbi linnasekretär Tiina Roht. Õpilased said teada mida tähendab kohalik omavalitsus, millised ametimehed seal töötavad ja linnaplaneerimise tähtsusest. Täname linnasekretär Tiina Rohti põnevate tundide eest.

Vaata pilte siit