Lastevanemate koosolek toimub 21.09, kell 18.00

Päevakord:
1.Rajaleidja keskuse karjääri- ja õppenõustamisteenuste tutvustamine – Kätlin Muru, karjäärinõustaja
2.”PÄRNU KOOLIÕPILASTE ELUVIISI UURING 2015/2016 ÕPPEAASTAL” tutvustamine – Kandela Õun
3.Jooksvad küsimused
Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud.