Liikuma Kustuvate Koolide “Talvevunk”

Äsja toimus Liikuma Kustuva Kooli poolt korraldatud “Talvevunk” LKK vapimärgi koolidele.

Pärnu Vanalinna Põhikoolist osales vungil 4.b klassi klassijuhataja Raina Uibo ja huvijuht Kristi Johanson.  Koostöös teise koolidega sai teha uusi plaane, õppida teiste koolide kogemustest, sõlmida uusi tutvusi, jagada oma kogemusi ning anda uuele aastale vunki juurde.

Täname Tartu Ülikooli Liikumislaborit!