Loeng energeetika teemadel 9-ndatele klassidele

2. detsembril käis lõpuklassidele energeetika teemadel rääkimas Kristiina Nauts. Taastuvenergiaallikatele üleminek on tänasel päeval aktuaalne, eriline rõhk oli tuuleenergial ja tuuleparkide rajamise kasumlikkusel. Muuhulgas rääkis Nauts ka õppimisvõimalustest, mis energeetikavallas noori oodata võiks ning milliseid erialasid on tulevikus võimalik oma perspektiiviks valida. Loengu kutsus kooli õpetaja Merike Ehapalu.