Loeng õpilastele, lastevanematele ja kooli töötajatele!

Kolmapäeval 21.jaanuaril, toimuad õpilastele, lastevanematele ja kooli töötajatele loengud tervislikust toitumisest – lektor on TTÜ Toiduainete Instituudi direktor professor Raivo Vokk
Loengud toimuvad aulas järgmiselt:
kell 12.20 – 1.-5.klass
kell 13.20 – 6.-9.klass
kell 14.15 –  kooli töötajad ja lapsevanemad