LOODUSAINETE NÄDALAL ANDSID TUNDE EPP KÄRSIN JA MAREK STRANDBERG

4.mai hommikul käis 8.b ja 9.b klassidele seksuaalsusest rääkimas Epp Kärsin. Teda kuulati suure huviga ning küsiti hulgaliselt küsimusi. Õpilases palusid, et Epp veel kooli rääkima tuleks, kuna ta räägib noortele arusaadavas keeles ja nii nagu nad seda varem kuulnud polnud.

2.mail käis 9.klassidele evolutsioonist rääkimas Marek Strandberg. Tema lähenemisviisid maailmale, inimeste (mitte)suhestumisest loodusesse ning geneetikasse olid värskendavad. Õpilased said vastused neid piinanud küsimustele ja kinnitust evolutsiooniteooriale ning loodusteadustesse panustamisse. Täname sisukate ja huvitavate tundide eest!

Vaata pilte siit