Õpetajate koolituspäevad

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ poolt toetatud Pärnu Vanalinna Põhikooli projekti „Pärnu Vanalinna Põhikooli koolimeeskondade õpiüritus muutunud õpikäsituse ja kaasava hariduse eesmärkidest ning põhimõtetest lähtuva kooli õppekava arendamiseks II“ raames toimus õpetajatele 2 koolituspäeva.

03.01.2018 „Nüüdisaegne õpikäsitus ja kaasav haridus“ (TÜ  lektorid Anni Tamm ja Triin Peitel). Koolituspäeval esitasid lektorid ülevaate nüüdisaegse õpikäsituse olemusest ja vajalikkusest ehk sellest, mis on nüüdisaegse arusaama järgi õppimine, millised on selle eesmärgid, meetodid ja erinevate osapoolte rollid õppeprotsessis ning kaasava hariduse põhimõtetest ja eesmärkidest.

26.02.2018 toimus koolituspäev „Motiveeriv õpikeskkond ja kõigi õpilaste arengu toetamine“ (lektor G. Arro). Millel keskenduti õpimotivatsiooni tekitamisele ja hoidmisele, kõigi õppijate arengu toetamisele ja nende kaasamisele, positiivse ja õppima innustava õpikeskkonna loomisele ning toetavatele õpistrateegiatele.

Pildigalerii

Projekti elluviimist toetavad: