ÕPETAJATE PÄEV 5.oktoobril

Õpetajate päeval toimub 4 lühendatud ainetundi. Tunde annavad 9.klasside õpilased.