Õpikute ja töövihikute väljastamine 2015/16 õppeaastaks kooliraamatukogust

4. – 9. klasside õpilastele laenutatakse õpikud individuaalselt kooliraamatukogust 24. – 26. august kell 9.00 -13.00. Töövihikud saavad 4.- 9. klasside õpilased õppeaasta alguses aineõpetajatelt.
1. – 3. klasside õpilased saavad õpikud, töövihikud ja tööraamatud 1. septembril klassijuhataja tunnis.
Väikeklasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud 1. september klassijuhatajalt või aineõpetajatelt.
Õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta.