Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonnas

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel alates 25.09.2017

Infoleht 19.09.2017.a.

Üldine info:

 

 • Alates 25. septembrist 2017.a. on kaartide valideerimine bussis õpilastele kohustuslik.

 

 1. Tegemist on uuele süsteemile üleminekuga, mille käigus võib esineda vajadus avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Seetõttu lubatakse tasuta sõiduõigusega õpilastel kodu ja kooli vahel 6. oktoobrini tasuta sõita ka siis, kui kaardi valideerimisel selgub, et sõiduõigus puudub.

Seda põhimõtet rakendatakse ka Pärnu linnaliinidel nr. 25, 26 ja 28 ning ei rakendata ülejäänud linnaliinidel.

 1. Tasuta sõiduõiguse kasutamisel tekkinud probleemidest palume teatada aadressile info@pytk.ee  , näidates ära ka kaardi numbri, kaardi omaniku isikukoodi ja mis bussiliinil, kus ja millal probleem oli.
 2. Kaardi tõrke korral bussis kirjutab bussijuht kaardi pika numbri viimased 5 kohta üles ning teavitab sellest bussifirma kaudu Pärnumaa Ühistranspordikeskust (PÜTK) edasiseks uurimiseks.

Kaartide isikustamine:

 1. Iga õpilane peab enne kasutamist oma kaardi isikustama. Ainult isikustatud kaardiga saab tasuta sõiduõiguse taotletud kodu ja kooli peatuste vahel. Juhime tähelepanu, et kui bussikaardina kasutatakse e-õpilaspiletit, tuleb ka see eelnevalt isikustada.
 2. Õpilase bussikaardi isikustamine tähendab kaardi numbri sidumist õpilase isikukoodiga, mitte mingil juhul lapsevanema või kellegi teise isikukoodiga! Kui kogemata on õpilase bussikaart isikustatud kellegi teise isikukoodiga, tuleb selle kaardi lahtiisikustamiseks saata digiallkirjaga avaldus aadressile info@pilet.ee . Avalduses tuleb näidata kaardi 11-kohaline number ja isikukood, mille küljest soovitakse kaart lahti isikustada.
 3. Nii ühiskaarti kui ka e-õpilaspiletit saab isikustada internetis aadressil: https://parnu.pilet.ee alajaotuses: „Isikusta“.
 4. Kui õpilasel ei ole ID-kaarti, saab kaarti isikustada ka keegi teine, kuid selleks peab ta ennast lehel https://parnu.pilet.ee sisse logima. Kaarte saab isikustada ka 1 € eest müügi-punktides, mille loetelu on samal interneti lehel.
 5. Täiskasvanul saab olla ainult üks isikustatud bussikaart. Igal õpilasel saab olla aga samaaegselt kolm isikustatud bussikaarti: üks isikustatud Ühiskaart, üks isikustatud e-õpilaspilet ja üks isikustatud ISIC-kaart. Tasuta sõit, soodustused, piletid ja raha on kasutatavad võrdelt kõigi nende kaartidega.

Kaartide kasutamine:

 1. Kaarti saab kasutada tähtajatult, kuid tasuta sõiduõigus on tähtajaline.
 2. Tasuta sõiduõiguse annab õpilasele igakordne kaardi valideerimine bussi sisenemisel.
 3. Kaart võimaldab tasuta sõitu kodu ja üldhariduskooli vahel 14 korda nädalas, kodu ja huvikooli vahel 10 korda nädalas ja õpilaskodus elavatel õpilastel 6 korda nädalas.
 4. Sõiduõiguse kontrollimisel peab õpilane esitama kontrolörile lisaks bussikaardile ka isikut tõendava pildiga dokumendi.
 5. Kaardile on võimalik laadida raha, millega erinevates maa- ja linnaliini bussides pileteid osta (Pärnus, Tallinnas, Tartus, jm) ning osta 30-päeva pileteid. Kaart annab õiguse kasutada bussipiletite ostmisel õpilastele mõeldud soodustusi aastaringselt.
 6. Soovitame kirjutada kaardi tagaküljel olevale  valgele ribale kaardi omaniku nime, et kaardid ei läheks vahetusse.

Koostas:

Andrus Kärpuk

juhataja,

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

tel. +372 5100 861

e-mail: andrus@pytk.ee