Õppetöö korraldus alates 3. maist

Alates 3. maist toimub koolimajas kontaktõpe väikeklasside ja 1.–4. klassi õpilastele. 5.-9. klasside õpilastele jätkub distantsõpe. Kontaktõppes osalevad endiselt 5.-9. klasside õpilased, kellel on vaja lisatuge distantsõppes õpitulemuste saavutamiseks.

Tunnid toimuvad tunniplaanijärgselt. Toitlustamine toimub hajutatult kooli sööklas.

Täpsem info õppetöö korralduse ja viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete kohta on vanematele jagatud Stuudiumi vahendusel.

Hea lapsevanem, koolimajja võivad siseneda vaid õpilased ja koolitöötajad. Kohtume Teiega siis, kui see on taas lubatud ja turvaline.