Pärnu haridusinfo ja eriolukorra veebileht

Pärnu haridust puudutav info on koondanud veebilehele
https://sites.google.com/view/eriolukord/avaleht

Haridusasutused

» Kõik üldhariduskoolid on suletud ning viidud üle distantsõppele
» Esialgu jääb tegutsema hariduslike erivajadustega lastele mõeldud kool, mille osas linnavalitsus võtab vajadusel vastu eraldi otsuse
» Lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Soovitame peredel, kel vähegi võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua. Pärnu linnavalitsuse hallatavates lasteaedades osalustasu sel aja eest ei võeta
» Huvikoolides, erahuvikoolides ja noortekeskustes tegevust ei toimu. Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides kinnioleku ajal tasu ei võeta.
• 16.03 pressiteade: Lapsi pole soovitav lasteaeda viia
• Abiks lapsevanematele: Kuidas rääkida lastega koroonast? ja Kuidas vanemad saavad last kaugõppe ajal aidata?
• Juhendmaterjalid haridusjuhtidele, õpetajatele, lapsevanematele