Playback 2022

Õpilasesindus kutsub osalema!

PLAYBACK 2022 toimub 16.märtsil kell 15 aulas.
Mõtle välja keda jäljendada ning tule ja registreeri osalejaks. Registreerimisel on vajalik originaalvideo lingi esitamine.
Registreerida osalejaks saad huvijuhi ruumis kuni 11.märts.

Konkurss toimub kahes vanuseastmes:
1.-4. klassid
5.-9. klassid

Võitjad valib välja žürii.
Žürii hindab kava originaalsust ( laulu „story” peaks ühtima esitatava kavaga), sarnasust staariga (liikumine, riietus, soeng jne), kostüüme, kavas kasutatavaid vahendeid, esinemise meisterlikkust, liikumist, kontakti publikuga.

Etteaste pikkuseks on kuni 3 minutit.

ŽANRI SELGITUS
Playback ehk jäljenduskonkurss kujutab endast tuntud artisti(de) või muusikavideo matkimist/jäljendamist. Osaleja peab rõhuma eelkõige artistlikkusele, eesmärgiga tuua žürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitusest/videost. Selleks valmistab iga osaleda sooviv esineja ette mõnda staaransamblit või lauljat jäljendava muusikapala.
Edukaks esinemiseks on oluline esinejate välimus, püüdlikkus, meeldimine, samuti ka originaalsus.

Lennukaid ideid ja edukat võistlemist!