Rahulolu-uuring

Lp lapsevanemad ja 4.-9. klassi õpilased.
Pöördume Teie poole palvega osaleda lastevanemate ning 4.-9. klassi õpilaste rahulolu-uuringus.
Täites eKoolis vestluste alt leitava küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.
Küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit. Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks ja meile tagasisaatmiseks enne 11. novembrit 2012.
Ette tänades, Pille Tahker Pärnu Vanalinna Põhikooli direktor

Eelmine

Järgmine