Sügisene õuesõppepäev

 Tänasel õuesõppepäeval saab harjutada ainetundi nutiorienteerudes. Koolipäeva jooksul saavad erinevad klassid eriveate ainetundide raames oma oskusi proovile panna.
Pildil lahendavad 1 klassi õpilased eesti keele ülesannet.
Aitäh kõigile õpetajatele.