Taimetervise rändnäitus

ÜRO Peaassamblee on 2020.a. välja kuulutanud rahvusvaheliseks taimetervise aastaks, et juhtida tähelepanu taimetervise tähtsusele toiduga kindlustatuse ja bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ning majanduse edendamisel. Eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust taimetervisest ning selgitada, mida igaüks saaks ära teha taimede tervise heaks ehk kuidas vähendada uute karantiinsete taimekahjustajate sissetoomist.

Taimetervise rändnäitus on Pärnu Vanalinna Põhikoolis ajavahemikus 7.-18. detsember. Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada.