Tartu Ülikooli professor Heikki Junninen andis üheksandikele tundi

9.klassidele (keskkonna) teadlaseks saamise teekonnast käis rääkimas Tartu Ülikooli professor Heikki Junninen. Ta tutvustas õpilastele oma õpingute teekonda Eestis ja mujal maailmas ning lahkas kliimamuutuste põhjuseid ja nende lahendamise võimalusi läbi teaduse.