Töövarjud Tallinna Koolijuhtide järelkasvuprogrammist

Tallinna koolijuhtide järelkasvuprogrammi raames olid täna direktoril töövarjuks kaks säravat ja pühendunud tulevast koolijuhti Brita ja Kaidi. Oli väga inspireeriv ja koostöine päev, mille käigus sai jagada mõtteid, kuidas luua kaasaegset õpi- ja töökeskkonda, kujundada koolis positiivset ja koostöist organisatsioonikultuuri ning milline on visioon „Tuleviku koolist“ ja kuidas seda saavutada.

Brita ja Kaidi, põnevaid ja inspireerivaid koolipäevi ning tulevikus rõõmu ja õnnestumisi juhina! Töö koolis paneb alati silmad särama 😊

Tallinna Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ainulaadne arengukeskkond tulevastele koolijuhtidele. Programmi peaeesmärk on leida tänaste õpetajate, õppejuhtide ning teiste haridustöötajate seast potentsiaalseid tulevasi koolijuhte.