Tutipidu

Koolipäev on lühendatud, toimub 3 esimest tundi.

Tutipidu algab kell 12 kooli hoovis