Vanalinna kool võitis majandusalase meeskonnamängu Creatlon

Vanalinna kool võitis majandusalase meeskonnamängu Creatlon, mis koosnes kolmest erinevast etapist: majandusviktoriin, ettevõtlusalane meeskonnatöö ning loovtöö. Kokku osales võistlusel 68 meeskonda erinevatest koolidest. Vanalinna kooli meeskonda kuulusid Dianne Jessica Koitla, Elisabeth Käbin ning Janete Künnap. Elisabeth arvas, et tegemist oli ühe väga põneva võistlusega, mis arendas koostööoskust ning aja planeerimist, sest ülesanded olid küllaltki ajamahukad. Samuti aitas see näha millised on ühiskonna kitsaskohad ning suunas neile lahendusi otsima. “Käisime projekti raames vabatahtlikena hooldekodus ning loomade varjupaigas, mis aitasid meil paremini mõista vabatahtliku töö olulisust” lisas Dianne Jessica. “Lisaks intervjueerisime meie kooli lõpetanud edukat ettevõtjat, kelle kogemusest oli meil nii mõndagi õppida” ütles Janete.
Noored said auhinnaks aastase stipendiumi ettevõtlusklassis EBS Gümnaasiumis ning mais lennutab EBS Gümnaasium Creatloni üldvõitjad lennukiga Saaremaale, kus noored saavad veeta ärimehele väärilise päeva koos oma juhendajaga. Õpilaste juhendaja oli Maris Vain-Norris. PALJU ÕNNE!

Foto krediit- JA Eesti