Nelja kooli koostöö sai teoks tänu Comeniuse programmile, mis toetab rahvusvahelist koolide, õpetajate ja õpilaste suhtlemist ning kogemuste vahetamist, vahendasid ERRi teleuudised.
Külalistele näidatakse Pärnut ja siinset koolisüsteemi, tutvustatakse kohalikku kultuuri ning praktiseeritakse inglise keelt.
“Sihtgrupina on sellesse projekti kaasatud õpilased, kellel õpimotivatsioon ei ole võib-olla väga kõrge, nende suhtlemisjulgus ei ole väga hea – nendel on võimalus selles osaleda. Kindlasti on olulisel kohal eri kultuuride tundmaõppimine,” rääkis Pärnu vanalinna põhikooli direktor Pille Tahker..
Comeniuse programm on tasuta ja seetõttu saavad sellest osa needki noored, kelle perede majanduslik olukord reisida ei võimalda.
Mais sõidavad Pärnu vanalinna kooli õpilased vastuvisiidile Itaaliasse.