Vastuvõtt Pärnu linna huvikoolidesse

Pärnu LV pressiteadet näed SIIN

Alates sellest sügisest kasutavad ARNO keskkonda ka üldhariduskoolide huviringid. Seetõttu tuleb ka üldhariduskooli huviringis osaleva lapse vanemal kinnitada lapse ringis osalemine läbi ARNO keskkonna.

Peatselt jõuavad ka Pärnu Vanalinna Põhikooli huviringid ARNO keskkonda.